Отворено писмо на Съдийската колегия

Публикувано от accountantbg on Вт., 05/10/2018 - 19:49

ДО
г-н Недялко Недялков
управител и собственик на
"ПИК НЮЗ" ЕООД

ДО
г-жа Звездомира Мастагаркова
главен редактор на
Информационна агенция "ПИК"

В периода от 03,05,2018 г до 10,05,2018 г, в публикации на интернет сайта на "ПИК" и в коментарното студио на „Пик“ TV с участието на Ива Николова, Звездомира Мастагаркова и Недялко Недялков, се тиражират коментари по повод правораздавателната дейност на български съдия.

От името на членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България се обръщам към Вас с призив за предприемане на незабавни мерки, с които да се преустанови нагнетяването на напрежение в общественото пространство.

Изразяваме своята тревога от създалата се ситуация и отправяме към Вас, и всички български медии апел да не допускаме постановяването на съдебен акт, невлязъл в сила и подлежащ на инстанционен контрол, да се превръща в повод за неконтролируеми обществени настроения, които ескалират през последните дни.

Считаме, че се създават предпоставки и реална възможност да бъдат провокирани действия на саморазправа спрямо Силвия Хазърбасанова – съдия в Софийски районен съд, заради публични коментари, които призовават и подбуждат към омраза чрез внушения за антибългарско, неморално и непристойно отношение на съдията към националната ни история и изконни български-символи и ценности.

Недопустимо е упражняването на правомощия от български съдия, в съответствие със законовите изисквания и по силата на вътрешното му убеждение, да се превръща в повод и средство за личностна разправа, доколкото съдът е държавен орган, призван да пази върховенството на закона и да съхранява създадения обществен ред.