Получена фактура от миналата година със закъснение

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/20/2009 - 15:11

Здравейте, сега получих няколко фактури от декември 2008 г. които не са включвани в дневник покупки. Смятам да ги включа с февруарската справка. Въпроса ми е в счетоводството като разход кога да ги отчета през 2008 или през 2009 и ако трябва да ги отчета в 2008 г. как да го направя. Благодаря ви предварително.

Публикувано от Анонимен on Пет., 02/20/2009 - 14:12

Permalink

По принцип разходи се начисляват текущо, в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти (или фактури и други документи) и се осчетоводяват във
финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

Примерен вариант на осчетоводяване (може и да използвате и друг вариант)

През 2008 г.

Дт с-ка съответния разход (или материали) / Кт с-ка Доставчици – със сумата на данъчната основа по доставката.

Дт с-ка Разчети не ползван ДК / Кт с-ка Доставчици – със сумата на ДДС

Ако имате плащане през 2008 г.

ДТ с-ка Доставчици / Кт с-ка Парични средства – със общата сума (ДО+ДДС)

През 2009 г.

При отразяване на фактурата в дневника за покупки

Дт с-ка Разчети за данък върху добавената стойност / Кт с-ка Разчети не ползван ДК – със сумата на ДДС

Разбира се може да използвате и друг вариант, като го съобразите и с възможностите на програмата с която работите.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три