Право на строеж облагаема доставка

Публикувано от Анонимен on Съб., 12/27/2008 - 18:41

При учредяване право на строеж срещу насрещна престация построяване на офис, този който учредява правото на строеж може ли да избере да бъде облагаемо с ДДС или задължително е необлагаема доставка.

Публикувано от Анонимен on Съб., 12/27/2008 - 18:42

Permalink

Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка по чл. 45, ал.1 от ЗДДС (а не по чл. 45, ал.2 от ЗДДС) , до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж, като в правото на строеж не се включват извършените строително-монтажни работи (ако има такива). Въпреки, че правото на строеж е регламентирано в чл.45, ал.2 от ЗДДС при определяне режима на доставката на правото на строеж като освободена доставка е направено позоваване на ал. 1 на чл. 45 от ЗДДС, от което следва, че трябва да се приеме, че режимът на правото на строеж, до изграждането на сградата в груб строеж, е идентичен с този на доставките в алинея първа, от което следва, че и за учредяване или прехвърляне право на строеж също може да избираме доставката да бъде облагаема.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две