Прехвърляне на лизинг

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/21/2009 - 20:05

Здравейте.
Тъй като не можем да плащаме лизинговите вноски за закупен автомобил 6+1, намерихме фирма на която да прехвърлим лизинговите вноски. В началото ни беше начислено цялото ДДС за закупения автомобил за който ползвахме ДК. Сега за сумата за която няма да плащаме ще трябва ли да издаваме фактура с ДДС и как да го отразим счетоводно. Благодаря предварително за отговорите.

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/21/2009 - 20:05

Permalink

В този случай вие не издавате фактура на лизингодателя. Когато се извършва „заместване в дълг” (тристранно споразумение), на договора за лизинг по чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС, на първоначалния лизингополучател с нов такъв, това се документира като лизингодателят издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон (чл.115, ал.6 от ЗДДС). Съгласно чл.78 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставката, лизингополучателя, регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит, като отрази кредитното известие в дневника за покупките и в справката декларация за съответния данъчен период. За новия лизингополучател е налице нова доставка по Чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС.
Ако обаче вие имате извън тристранно споразумение, договорка за допълнително заплащане на част от платените от вас вноски от новия лизингополучател, то вие ще издадете фактура на него за договорената сума. Всичко зависи какво сте договорили.

Примерни счетоводни записвания:

1. Осчетоводяване на кредитното известие:
Дт с-ка от гр.20 Дълготрайни материални активи/ Кт с-ка Доставчици –със стойността на кредитното известиебез ДДС, с знак минус
Дт с-ка ДДС/ Кт с-ка Доставчици –със стойността на ДДС, с знак минус

2. Приключване на с-ка Финансови разходи за бъдещи периоди:
Дт с-ка Други заеми и дългове/ Кт с-ка Финансови разходи за бъдещи периди – с остатъка по начисленото оскъпяване.
3. Отписване на набраната амортизация на актив:
Дт с-ка Амортизация на дълготрайните материални активи/ Кт с-ка от гр.20 Дълготрайни материални активи – със стойноста на натрупаната амортизация
4. Приключване на сметка - Други заеми и дългове:
Дт с-ка Други заеми и дългове/ Кредит с-ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи – с остатъка по задължението към лизингодателя или остатъка по с-ка от гр.20 Дълготрайни материални активи.

Ако е останало дебитно салдо с-ка от по гр.20 Дълготрайни материални активи.

5,Дебит с-ка Други разходи / Кредит с-ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи – с останалото дебитно салдо по с-ка от гр.20

Ако лизингодателя в тристранно споразумение се е договорил с вас и новия лизингополучател да ви върне част от платените вноски (които ще ги поеме новия лизингополучател). То в този случай най-вероятно ще имате останало кредитно салдо по с-ка Други заеми и дългове.

5. Дт с-ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи – с останалото дебитно салдо по с-ка от гр.20/ Кт с-ка Други приходи –с останалото кредитно салдо по с-ка от гр.20

Ако вместо в тристраното споразумение сте договорили отделно плащане от новия лизингополучател, го отчитате като приход от клиенти.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три