при издадена фактура трябва ли да се издаде сметка за изплат

Публикувано от Анонимен on Вт., 07/08/2010 - 14:21

Здравейте, много ще ми помогнете ако ми отговорите на следния въпрос: Имате извършена услуга от лекар регистриран по ДДС той не е самоосигуряващ се и ни издава фактура за извършената услуга като във фактурата е подчертано неначисляване ДДС на основание чл.113 ал.9 от ЗДДС като данъчна основа е вписал чистата сума а сума за получаване си е приспаднал нормативно признатите разходи и иска да му платим авансовия данък и справка,
но след като имаме фактура трябва ли да пускаме сметка за изплатена сума и справка

Публикувано от Анонимен on Вт., 07/08/2010 - 14:22

Permalink

На мен не ми е ясно защо не е самоосигуряващо се лице. Реално след като е регистриран по ЗДДС, значи е данъчно задължено лице за някоя от дейностите си (тоест не е по трудов договор), члена който сте го споменали като основание за неначисляване на ДДС касае нерегистрирани лица. След като вие твърдите, че е регистриран това значи, че той или получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от него или той предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. И в двата случая лицето не се различава кой знае колко от нерегистрираните лица по ЗДДС, но ако той предоставя услуги значи трябва да е самоосигуряващ.

В случая обаче аз не разбирам по какъв начин ви предоставя услугата. Защото ако ви е предоставя като наето лице (по трудов договор), то няма нужда да ви издава никакъв документ (независимо, че е регистриран по ДДС). Документ ще ви издаде неговия работодател. Тъй като ви издава фактура това значи, че той извършва услугите като свободна професия и трябва да е регистриран като самоосигуряващо се лице.

ЗДДФЛ

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
.
.
29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако той не е самоосигурямащо лице и това не е независима икономическа дейност, то той не би трябвало да ви издава фактура.

Иначе ЗДДФЛ не прави разграничение на лицата дали са регистрирани или не по ЗДДС. Така, че ако лицето не е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да му издадете СИС. А ако е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване не му издавате СИС, а той ви издава документ.

След като твърдите, че той не е самоосигуряващ то значи издавате СИС и си правите всички удръжки.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)