ПРОЦЕДУРИ

Процедура по издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава-членка на ЕС при кандидатстване за обезщетения за безработица в Република България

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава-членка на ЕС при кандидатстване за обезщетения за безработица в Република България

Процедура удостоверяване на български осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава-членка на ЕС

Процедури по изплащане на български пенсии на лица по европейските регламенти и международните договори - директно изплащане на пенсиите

Процедура за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБМЕННИ БЮРА

Страници

Subscribe to RSS - ПРОЦЕДУРИ