ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТГОВОРИ И СТАНОВИЩА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ПРИ ПИСМЕНИ ЗАПИТВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ПОПРАВЯНЕ, ИЗМЕНЯНЕ ИЛИ ОТМЕНЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ НА ОРГАНИТЕ ПО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОСНОВАТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕНСИИ

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Целта на административната услуга е да укаже реда, по който потребителите могат да подават сигнали, жалби и молби до Комисията за защита на

Страници

Subscribe to RSS - ПРОЦЕДУРИ