Продажба на ДМА

Публикувано от Анонимен on Пон., 12/01/2008 - 18:02

Здравейте, продаваме ДМА камион закупен преди 3 години за който е ползван ДК, каква трябва да е данъчната основа на която да начислим ДДС: балансовата стойност, продажната цена или трябва да върнем цялото ползвано ДДС.

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:03

Permalink

Общият ред за определянето на данъчната основа на доставките на територията на страната е посочен в чл. 26 от ЗДДС. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, като така определената данъчна основа на основание се увеличава съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗДДС.
Закона дава изключение за определени доставки които данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността и, а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа при вноса те са регламентирани в чл.27 от ЗДДС. За разлика от ЗДДС в сила до31.12.2006 г. (отменен) в действащия сега тези доставки са в твърде ограничен обхват. Това са доставките на: стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4; земя, която е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови; нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен. А данъчната основа е пазарната цена при следните доставки доставка между свързани лица,доставка на стоки и/или услуги по чл. 111 както и за безвъзмездна доставка по чл. 9, ал. 2, т. 4.

Ако доставката ви не попада сред хипотезите на чл.27 от ЗДДС то тогава прилагате общия ред съгласно чл.26 от ЗДДС.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три