Продажба на офис сграда

Публикувано от Анонимен on Вт., 12/11/2008 - 18:00

Продаваме офис на фирмата, не сме регистрирани по ДДС. С оборотите по тази доставка надвишаваме 50 000 лв. трябва ли да се регистрираме по ДДС.

Публикувано от Анонимен on Вт., 12/11/2008 - 18:01

Permalink

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчнозадължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. Или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14 - дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Но съгласно чл.96, ал.3 в облагаемия оборот не се включват доставките когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3. Вие нямате задължение да се регистрирате по ЗДДС, ако без този оборот не сте достигнали прага за задължителна регистрация.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две