Рекламна услуга Франция

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:04

Здравейте във фирмата пристигна фактура за рекламна услуга от Франция трябва ли да си самоначисля ДДС, благодаря предварително.

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:05

Permalink

От това, че споменавате "във фирмата" съдя, че сте данъчно задължено лице, нищо неспоменавате дали сте регистрирани по ЗДДС. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуги упоменати в т.2 на същата разпоредба е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, когато вие (получателят) сте данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът. Рекламните услуги са упоменати в чл.21, ал.3 т.2 буква "б" от ЗДДС и тъй като и вие сте данъчно задължено лице то тогава място на изпълнение е България и доставката е облагаема съгласно ЗДДС. На основание чл.82, ал.2 т.2 и чл.84 от ЗДДС за вас възниква задължение за самоначисляване на данък върху добавената стойност като издадете и включите протокол по чл.117 от ЗДДС в дневника за покупки и справката – декларация за дадения период.

Ако не сте регистрирани по ЗДДС то следва да се приложат разпоредбите на чл.91, ал.З от ЗДДС, съгласно която при получаване на услуги по чл. 21, ал. З от ЗДДС, когато доставчикът не е установен на територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, нерегистрирано по този закон, данъкът се внася от получателя в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем, чл.91, ал.4 от ЗДДС. данъкът по ал.З от същата разпоредба се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:06

Permalink

Съгласно чл.69. ал.1 от ЗДДС вие имате право да приспаднете изискуемия от вас данък когато услугите се използват за целите на извършваните от вас облагаеми доставки като включите протокола по чл.117 от ЗДДС в дневник покупки с право на на данъчен кредит (пълен или частичен), ако услуги по чл.21, ал.З от ЗДДС са предназначени за извършване на освободени от вас доставки или на основание чл.70. ал.1. т. 1 от ЗДДС то за същите няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит и протокола го описвате в дневник покупки без право на данъчен кредит.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)