Осчетоводяване на КИ

Гост
Осчетоводяване на КИ

Как се осчетоводява КИ фактурата към която е издадено е през 2007 г.

Гост

Няма разлика от осчетоводяването на КИ в една година и в две различни години. Пишете същите статии както сте си описали фактурата през 2007 г. но с обратен знак (сторно)

Коментар