СЪДЕБНА ЕС

Решение за тълкуване на правилата на Договора за ЕИО относно конкуренцията и свободното движение в Общността, Член 30 от Договора за ЕИО следва да бъде тълкуван като неприложим по отношение на забрана за препродажба на загуба.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТИ СЪСТАВ СЪДЕБНО ДЕЛО “БУЛВЕС” АД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (Жалба No. 3991/03) местните власти са я лишили от правото да приспадне сума за ДДС Твърдението определя тази разлика в отношенията като дискриминация.

РЕШЕНИЕ НА СЪДА 3 септември 2009 г. „Шеста директива ДДС Данъчна привръзка Доставки на услуги, свързани с недвижим имот Услуги, които се състоят в улесняване на обмена между притежатели на права на ползване на недвижим имот с ваканционно предназначение

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА ЕС