СМР в Испания и закупени материали

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/21/2009 - 18:52

Здравейте нещо не мога да се ориентирам и ако може някой да ми помогне с насоки. Наети сме като изпълнители за извършване на СМР в Испания. Част от материалите закупуваме в Испания и за тях ни издават фактури без начислено ДДС. Тези закупени материали ВОП ли се явяват за нас и трябва ли да издаваме протокол за тях, след като не напускат Испания.

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/21/2009 - 18:52

Permalink

Предполагам, че след като имате издадени фактури без начислено ДДС в тях, то вие сте придобили материалите под вашия регистрационен номер по ЗДДС (издаден в България) и за това испанските доставчици не са ви начислили ДДС в техните фактури. В тези случаи за вас възниква задължение да начислите ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на България, на основание чл. 62, ал.2 от ЗДДС, освен ако не докажете, че ВОП е обложено в държава-членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Трябва да имате предвид, че след като сте наети като изпълнители за извършване на строително монтажни работи в Испания, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато услугата е свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот. Тоест доставката на услугата която вие предоставяте ще е на Територията на Испания. Относно вложените материали в зависимост от това как е договорена услугата по строително монтажните дейности, трябва да се съобразите с чл. 128. когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка (трябва да внимавате как сте договорили доставката защото в зависимост от това може да имате ВОД или не). Тъй като място на изпълнение е извън територията на страната относно тези услуги, трябва да се запознаете със законодателството на Испания за евентуална регистрация за целите на ДДС по тяхното законодателство.

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/21/2009 - 18:53

Permalink

Да фактурите са издадени като в тях е записан нашия ДДС номер. Имаме договор за услуга и нямаме отделно пращане за вложените материалите, ако правилно съм ви разбрала това значи, че за вложените материали няма да имам ВОД а ще влязат в стойността на извършената услуга.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)