Загубена фактура

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:37

Не знам какво да правя загубила съм фактура която съм ползвала ДК и съм я включила в дневник покупки, какво трябва да правя сега ДДС то е за голяма стойност.

Публикувано от Анонимен on Нед., 12/21/2008 - 18:38

Permalink

ППЗДДС

Чл. 58.
.
(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)