Препродажба на стока от фирма по ДДС на фирма нерегистрирана

Гост
Препродажба на стока от фирма по ДДС на фирма нерегистрирана

Здравейте,

не знам дали изобщо стана ясно от заглавието на имам питане за следното:

Фирма внася дадени стоки от чужбина (предимно от ЕС), стоки, които продава в свои магазини. Тя е по ДДС и съответно като продава после стоката в магазините си начислява и ДДС, което клиента плаща и после фирма го внася.

т.е. фирмата (фирма 1) купува дадена стока от ЕС за 200 лева без ДДС, тя я пуска за продажба в магазините си за 300 лева (но вече в цената има ДДС) и като я продаде се получава следното 300 лв - 50 лв (ДДС 20%) = 250 лв - 200 лв доставна цена = 50 лева печалба и от тях - 5лв (корпоративен данък = 45 лева чиста печалба. Изцяло се абстрахираме от разходи за персонал, наем на магазини и др.

Та идеята ми е да се включи още една фирма (фирма 2) по средата между фирмата реален доставчик на стоката и крайния клиент и тя да не е регистрирана по ДДС. и да се получи следното: фирма 1 я внася на цена от 200 лева без ДДС, продава я на фирма 2 за 252 лева с ДДС. Фирма 2 продава на краен клиент за 300 лева - 252 лева = 48 лева печалба - 4.80 лв(корпоративен данък) = 43.2 лв печалба на фирма

и фирма 1 има печалба от 9 лева (252 ле с ДДС - 42 ДДС = 210 лв - 200 лв ( доставна цена) = 10 лв - 1 лев корпоративен данък)

и така излиза обща печалба от 52.2 лева, а при първия вариант печалбата е 45 лева. Ако се използва втория начин се печели с 16 % повече.

Питането ми е:

1. Дали този начин на действие е разрешен от закона?

2. Дали може фирмата вносител (фирма 1) да достави стоката в магазините на фирмата, нерегистрирана по ДДС (фирма 2) и плащането от страна на фирма 2 към фирма 1 да се извършва чак след като стоката е продадена на краен клиент?

3. Дали може фирма 2 да ползва в своите магазини служители (продавач-консултанти) на фирма? - като това е от гледна точна на намаляване на бумащината, защото след 2,3 месеца и фирма 2 ще достигне оборот от над 50 000 лева и ще трябва да се регистрира по ДДС и тогава на нейно място да се вкара примерно фирма 3, която да изпълнява същата функция да продава стоки без ДДС.?

4. Дали има изобщо някакъв друг още по-улеснен вариант на тази схема? примерно фирма 1 да има магазина, да внася стоките, да има служителите, а самата продажба да се извършва чрез фирма 2 и затова тя да си задържа % от печалбата, и така да е по-лесна цялата тази процедура?

5. Ще проблем ли ако фирмите са свързани помежду си?

Благодаря за отделеното внимание. Идеята не е да се нарушават някакви закони и да се правят данъчни измами, а по законен начин да се увеличи печалбата на фирма или да се намали крайната цена за потребителя!!!

Гост

По точка едно може да продавате стоката на каквато цена искате и на когото си искате, но трябва да внимавате ако продажбата е между свързани лица (има специални разпоредби в тези случаи)

По точка две всичко е въпрос на договори, може да се ползва отложено плащане или консигнация.

Със смесването на персонал може да имате проблем.

Има по-лесен начин, внасяте си данъците и не се занимавате със схеми.

"5. Ще проблем ли ако фирмите са свързани помежду си?" - Много вероятно, ако ви хванат и не сте продавали на пазарни цени. Чл. 15 от ЗКПО въвежда изискването печалбите и доходите в резултат на сделки между свързани лица да съответстват на тези, които биха постигнати между несвързани лица, осъществяващи тези транзакции при съпоставими икономически условия. Следователно, нормата на чл. 15 цели да регулира за данъчни цели цени по сделки между свързани лица с оглед елиминиране на всякакви пазарни несъответствия. (§ 1, т. 13 от ДР на ЗКПО дава определение за „свързани лица”).

И най-добре е точно по този тип въпроси да се съветвате със счетоводител лице в лице, а не по интернет.

Коментар