Спрян автомобил

Гост
Спрян автомобил

Здравейте. Автомобил Ваз спрян от движение 2004 г. е върнат на отчет в МДТ 2007 след като излязъл закон за бракуване. Сега взех нов документ от кат където пише бракуван от 15,12,2011. освен това пише спрян от движение 2004 по желание на собственика, от 2006 г. прекратен служебно. Получих писмо от МДТ че трябва да издължа сумата в 14 дневен срок. Трябва ли да плащам за кола на която съм върнала талона и номерата още 2004 г. И трябвало ли е от МДТ да ме уведомят че имам задължения
Благодаря

Гост

http://accountantbg.com/letter/393728032011

Давностния срок за тези задължения е 5 години, стига администрацията да не предприеме принудителни мерки за събиране на неплатените данъци.

Гост

Благодаря. Честита Коледа и Щастлива Нова година
Надявах се на друг отговор.
Искам да попитам още нещо. Сега след като вече имам документ че автомобила е бракуван дали имам право да искам да го свалят от отчет за да не се натрупват повече задължения. Пък след това да плащам. Иска ми се да съм подготвена защото служителите от Общинската администрация се държат все едно че си отишъл у тях.
Много благодаря

Гост

ЗМДТ

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

Облагането на автомобила се преустановява от началото на месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. Ако имате документ който доказва това, то от началото на следващия месец вие вече не дължите данък (не зависимо от това дали ви водят на отчет или не).

Хубаво е все пак да отпишете автомобила от съответната общинска администрация, а парите ще ги платите когато имате възможност, стига администрацията да не предприеме принудителни мерки по събирането на налога.

Коментар